Saturday, November 22, 2008

Visuel identitet – fra strategi til realisering

Alle virksomheder har en visuel identitet. Spørgsmålet kan blot være, om den bruges strategisk og langsigtet, og om den er i overensstemmelse med det, man gerne vil signalere.

Visuel identitet handler for en virksomhed om at differentiere sig – skille sig ud fra mængden – enten man henvender sig fra business-to-consumer eller business-to-business. Den visuelle fremtoning er virksomhedens ansigt udadtil og skaber genkendelighed og forståelse.

Denne designguide omhandler derfor, hvordan virksomheden kan opnå den ønskede positionering via et grundigt arbejde med at identificere kerneværdierne og få dem omsat i kommunikationen med omgivelserne. Guiden beskriver også, hvorledes du med fordel kan trække designerne ind i den visuelle identitetsproces og hvordan resultatet optimeres.

Der er skrevet mange gode bøger om henholdsvis visuel identitet og branding/positionering. Der eksisterer dog kun ganske lidt tilgængeligt materiale, som kombinerer disse emner. Derfor har vi i denne guide lagt vægt på at få kædet de to verdener sammen og gjort den praktisk anvendelig og kort. Grundet guidens store rækkevidde, må der til de enkelte emner henvises til mere uddybende kilder.

Designguiden er skrevet af Morten Langebæk, der bl a gennem flere års konsulentarbejde har opbygget en ekspertise i branding og positionering. Det er Morten Langebæks praktiske erfaring, som vi har ønsket at formidle videre gennem denne guide.

Visuel identitet er en designguide i en række af foreløbig tre. De øvrige to ‘Design og produktudvikling’ samt ‘Design og ledelse’ kan bestilles hos Dansk Design Center. Formålet med de tre designguides er at kunne lede virksomheden igennem alle de væsentlige beslutninger, den nødvendigvis må foretage for at kunne stå stærkt på markedet – med gode produkter og en klar profil.

Dansk Design Center ønsker at takke Morten Langebæk for hans store arbejde med udfærdigelsen af denne designguide samt Jesper Pedersen, Marianne Tuxen, Steen Langebæk og adm direktør Bo Linnemann, Kontrapunkt A/S for faglig sparring.

Dansk Design Center september 2003

1 comment:

Kenneth Dambo said...

Visuel Identitet handler ikke kun om at differentiere sig, men lige så meget om at appellerer til målgruppen for at skabe præference. Differentieringen giver udelukkende ommærksomhed omkring den Visuelle Identitet og virksomheden, men for at "lukke handlen", så kræver det også at en potentiel kunde bliver tiltrukket af identiteten og ikke frastødt.